Spiromagic

Spiromagic er et dansk-produceret spirometer, som kombinerer peakflow og spirometrimålinger med en række data og nemt giver et godt overblik over brugerens / patientens lungefunktion.

Klinisk eller hjemmebrug

 

 Spiromagic spirometeret er et mekanisk spirometer, som er klinisk CE-godkendt og rettet mod det sundhedsfaglige miljø fx praktiserende læger og sundhedscentre, samt velegnet til hjemmebrug. 

Spirometeret har et enkelt og brugervenligt design, som gør det nemt at bruge både for den sundhedsfaglige i klinikken men også i hjemmet for patienten, der ønsker bedre indsigt i egen lungefunktion.

Sådan virker Spiromagic

I spirometerenheden sidder sensorer, som måler peakflow. Når patienten puster i spirometeret (se billede fra teoretisk testopstilling og simulering her på siden), laves der en flowmåling. Disse informationer sendes til en dertil udviklet app, som sammen med en online algoritmeserver holder styr på patientens målinger, og en mikrocontroller registrerer data som via en Bluetooth-protokol sendes til telefonen. Spirometeret lagrer og behandler automatisk data og kalibrerer automatisk faktorer som tryk og luftfugtighed.   Spiromagic er testet i en lungesimulator med ekstremt præcise referencemålere, for at sikre at spirometeret måler præcist.

Spirometri-værdier

Spiromagic måler lungefunktionen over 6 sekunder med 100 målinger i sekundet. Målingerne omsættes til en respirationskurve og giver følgende værdier:

  • FEV1 = Forceret eksspirationsvolumen på et sekund
  • FEV6 = Forceret eksspirationsvolumen efter 6 sekunder
  • PEF = Peak Expiratory Flow
  • Lungetal = FEV1/FEV1n (FEV1n = Gennemsnitstallet for FEV1 for en gennemsnitsperson)
  • FEV1/FEV6

1. Log ind

2. Opsæt brugerprofil

3. Forbind din enhed

Kurser

Butik

Kontakt