Persondatapolitik

ResMed Maribos Persondatapolitik

Seneste opdatering: maj 2018

ResMed Maribo, Kidnakken 11, 4930 Maribo, Tlf. +45 5475 7549, som den dataansvarlige for dine oplysninger, ønsker vi at fortælle dig, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager om dig.

Denne databeskyttelseserklæring giver dig oplysninger om dine rettigheder og databeskyttelsespraksisser, der regulerer, hvordan vi behandler dine oplysninger. Den gælder, når du interagerer og handler med os, enten personligt, via telefon og e-mail, på vores sociale mediekanaler eller på vores websteder, når som helst vi henviser til eller linker til denne databeskyttelseserklæring.

Dit forhold til os kan også være underlagt andre databeskyttelseserklæringer, hvis du bruger andre ResMed-produkter og -tjenester.

Du bedes klikke på den relevante overskrift nedenfor for at få flere oplysninger om hvert af disse områder.

1.     Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig og hvordan indsamler vi dem?

2.     Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

3.     Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

4.     Hvem deler vi dine personoplysninger med?

5.     Hvor hostes og behandles dine personoplysninger?

6.     På hvilket grundlag bruger vi dine personoplysninger?

7.     Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

8.     Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.

9.     Personoplysninger fra børn.

 

I de fleste tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra dig, men under visse omstændigheder kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter.

Gennem visse teknologier, der anvendes af vores websteder og mobilapplikationer, indsamler vi også andre oplysninger om dig i overensstemmelse med vores cookie-erklæring.

For flere oplysninger om indsamlingen af denne type af oplysninger henvises til vores cookie-erklæring.

+ Slutbrugere af vores produkter og tjenester

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os og dit bopælsland, indsamler vi:

·         din titel, fornavn og efternavn.

·         din fødselsdato og dit køn.

·         din adresse og e-mailadresse.

·         dit telefonnummer.

·         dine betalingsoplysninger.

·         dine sygesikringsoplysninger.

·         oplysninger om dine sundhedsfagpersoner, herunder dine behandlende læger og udbydere af hjemmepleje.

·         identifikations- og baggrundsoplysninger.

·         din autoriserede repræsentant eller værges fornavn, efternavn og kontaktoplysninger.

·         oplysninger om de produkter, som du bruger, dvs. søvnterapi-apparat, maske, osv.

·         oplysninger om de tjenester, som du bruger, dvs. fra ResMed og eksternt.

·         dine søvn-, sundheds- og sundhedsrelaterede livsstilsoplysninger.

I de fleste tilfælde vil der være en ekstra erklæring, når vi indsamler dine personoplysninger, såsom en pop-up-formular på vores websted eller en formular på vores klinik, hvor vi fortæller dig, at vi indsamler dine oplysninger på det tidspunkt.

Vi indsamler oplysninger om dig, når:

·         du registrerer en konto hos os.

·         du interagerer med os, f.eks., når du ringer, sender en e-mail eller besøger vores websted og sociale mediekanaler.

·         du laver en aftale eller besøger vores klinikker.

·         vi modtager oplysninger og recepter fra din sundhedsfagperson (hvis relevant i dit bopælsland).

·         du tilmelder dig for at modtage markedsføringsmeddelelser eller deltage i kampagnetilbud og undersøgelser.

·         din sundhedsfagperson giver os oplysninger om din behandling (hvis relevant i dit bopælsland).

·         vi leverer produkter og tjenester på vegne af tredjeparter, som du har et forhold til, såsom hospitaler og udbydere af hjemmepleje.

+ Sundhedsudbydere

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os og dit bopælsland, indsamler vi:

·         din titel, fornavn og efternavn.

·         dit telefonnummer.

·         adressen for din praksis og din e-mailadresse.

·         dine kvalifikationer og faglige registreringsidentifikatorer.

·         dine betalingsoplysninger.

·         oplysninger om de ResMed-produkter, som du køber, og de ResMed-tjenester, som du bruger.

 

Vi indsamler oplysninger om dig, når:

·         du registrerer en konto for vores tjenester.

·         du registrerer dig for at deltage i konferencer, uddannelsesforløb og branchebegivenheder med ResMed eller med tredjeparter.

·         vi ansætter dig for at levere en tjeneste til os.

·         du interagerer med os, herunder når du mødes med vores salgsrepræsentanter og deltager i træning i vores produkter og tjenester.

·         du køber vores produkter.

·         vi skal rapportere om udgifter med henblik på eventuelle gennemskuelighedslove, der kan gælde for os.

 

+ Udbydere af hjemmepleje

Afhængigt af, hvordan du interagerer eller handler med os og dit bopælsland, indsamler vi:

·         din titel, fornavn og efternavn.

·         din fødselsdato.

·         dit virksomhedsnavn.

·         dit telefonnummer.

·         din virksomhedsadresse og e-mailadresse.

·         dine betalingsoplysninger.

·         dit forsikringsselskabs oplysninger.

·         oplysninger om de ResMed-produkter, som du køber, og de ResMed-tjenester, som du bruger.

 

Vi indsamler oplysninger om dig, når:

·         du registrerer en konto for vores produkter og tjenester.

·         du registrerer dig for at deltage i konferencer, uddannelsesforløb og branchebegivenheder.

·         du køber vores produkter.

·         du interagerer med os, herunder når du mødes med vores salgsrepræsentanter og deltager i træning i vores produkter og tjenester.

 

+ Jobansøgere

Afhængigt af, hvordan du interagerer eller handler med os og dit bopælsland, indsamler vi:

·         din titel, fornavn og efternavn (og eventuelle tidligere navne, som du har haft).

·         dit køn.

·         dine nationaliteter.

·         dit telefonnummer.

·         din adresse og e-mailadresse.

·         oplysninger om din juridiske ret til at arbejde i den jurisdiktion, hvor stillingen er baseret.

·         dine kvalifikationer og erfaring.

·         eventuelle andre oplysninger, som du angiver på dit CV eller i løbet af rekrutteringsprocessen.

Vi indsamler oplysninger om dig, når:

·         du arbejder med et rekrutteringsbureau.

·         du bliver henvist til os af en ResMed-kontaktperson.

 

2.     Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

+ Slutbrugere af vores produkter og tjenester

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os, bruger vi dine personoplysninger:

·         til at svare på dine anmodninger om oplysninger eller materialer, og til at oprette, udvikle og opretholde vores forhold til dig.

·         til at kommunikere med dig via telefon og ikke-krypterede e-mails og tekstbeskeder (sms-beskeder):

o    nyhedsbreve og pressemeddelelser,

o    indhold relateret til produkter, programmer, tjenester eller generelle oplysninger, som vi mener, kan interessere dig, og

o    relevante, rettidige markedsføringsmeddelelser.

·         til at målrette meddelelser mod dig på sociale medieplatforme.

·         til at levere produkter og tjenester til dig, såsom

o    teknisk support,

·         til at sikre, at vi ikke indsamler oplysninger fra børn under 13 år eller som på anden måde betragtes som mindreårige i henhold til lovgivningen i dit bopælsland.

·         til at foretage statistiske analyser, undersøgelser og markedsundersøgelser for at forbedre eksisterende og udvikle nye produkter og tjenester, herunder forbedringer af vores websteder.

 • til at opfylde vores lovmæssige, forskriftsmæssige og risikostyringsforpligtelser, herunder fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav og fungere som en administrator af medicinsk udstyr.

+ Kunder og sundhedsudbydere

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os, bruger vi dine personoplysninger:

·         til at svare på dine anmodninger om oplysninger eller materialer, og til at oprette, udvikle og opretholde vores forhold til dig.

·         når du interagerer med os, herunder når du møder vores salgsrepræsentanter og deltager i træning i vores produkter og tjenester.

 • til at sende dig fakturaer for vores produkter og tjenester.
 • når du registrerer en konto for vores produkter og tjenester, og til at deltage i konferencer, uddannelsesforløb og branchebegivenheder.
 • til at kommunikere med dig via telefon og ikke-krypterede e-mails og tekstbeskeder (sms-beskeder):

o    nyhedsbreve og pressemeddelelser,

o    indhold relateret til produkter, programmer, tjenester eller generelle oplysninger, som vi mener, kan interessere dig, og

o    relevante, rettidige markedsføringsmeddelelser.

 • når vi ansætter dig for at levere en tjeneste til os.
 • når vi skal rapportere om udgifter med henblik på eventuelle gennemskuelighedslove, der kan gælde for os.

·         til at foretage statistiske analyser, undersøgelser og markedsundersøgelser for at forbedre eksisterende og udvikle nye produkter og tjenester, herunder forbedringer af vores websteder.

 • til at opfylde vores lovmæssige, forskriftsmæssige og risikostyringsforpligtelser, herunder fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

+ Jobansøgere

Vi bruger dine personoplysninger til at:

·         vurdere din egnethed til den stilling, som du har ansøgt om.

·         foretage referencetjek.

·         kommunikere med dig om din ansøgning.

 • opfylde vores lovmæssige, forskriftsmæssige og risikostyringsforpligtelser, herunder fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

3.     Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

·         Vi anvender en række forskellige sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger og overholde gældende databeskyttelseslovgivning. På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi anvender, bør du være opmærksom på, at det er umuligt at garantere absolut sikkerhed med hensyn til oplysninger, der sendes via internettet.

·         Hvis vi bekræfter, at dine personoplysninger har været genstand for et brud på datasikkerheden, følger vi gældende love for brud på datasikkerheden.

·         Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at de indsamlede personoplysninger er den minimale mængde oplysninger, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

4.     Hvem deler vi dine personoplysninger med?

·         Vi hverken sælger eller udlejer dine personoplysninger. Vi deler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring, og i det omfang det er tilladt ved gældende lov.

·         Vi kan dele dine personoplysninger med ethvert datterselskab eller associeret selskab samt ethvert selskab, der ejes og kontrolleres af ResMed.

·         Vi kan dele dine personoplysninger, hvis nogle eller alle af ResMeds forretningsaktiviteter overføres til en anden enhed gennem fusion, salg af dets aktiver eller på anden måde.

·         Vi kan dele dine personoplysninger, hvis vi er forpligtede til at gøre det ved lov.

·         Hvis du er en slutbruger af vores produkter og tjenester, kan vi dele dine personoplysninger med din sundhedsudbyder.

·         Hvis du er jobansøger, og du har arbejdet med et rekrutteringsbureau om at ansøge om en stilling hos ResMed, kan vi dele personoplysninger, som du har oplyst til os gennem rekrutteringsbureauet.

·         Vi kan dele dine personoplysninger under begrænsede omstændigheder på en kontrolleret og sikker måde med sådanne tredjepartsdatabehandlere og -tjenesteudbydere, som vi ansætter til at levere aspekter af vores tjenester på vores vegne. Disse databehandlere og tjenesteudbydere er kontraktmæssigt forpligtede til at holde dine personoplysninger fortrolige og til udelukkende at bruge dine personoplysninger med henblik på at udføre de tjenester, som vi har ansat dem til at levere. De må ikke bruge dine personoplysninger til noget andet formål. Vi bruger tredjepartsdatabehandlere og -tjenesteudbydere til:

 • databehandling og -hosting.
 • markedsføring.
 • ordreopfyldelse (herunder forsendelse og betaling).
 • teknisk support.
 • rekruttering.

5.     Hvor bliver dine personoplysninger hostet og behandlet på nuværende tidspunkt? 

For at kunne levere vores produkter og tjenester, skal dine personoplysninger muligvis tilgås fra eller overføres til steder uden for den jurisdiktion, hvor du tilvejebringer dem. Dette kan medføre overførsel af dine personoplysninger fra et sted inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til uden for EØS, eller fra uden for EØS til et sted inden for EØS. Se venligst “Hvem deler vi dine personoplysninger med?” for flere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger kan deles med andre ResMed-enheder og tredjepartstjenesteudbydere. 

 

Hvis dine personoplysninger tilgås fra eller overføres til steder uden for EØS, implementerer vi passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger forbliver beskyttede og sikre i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. EU-standardkontraktbestemmelser er på plads mellem alle ResMed-enheder, der deler og behandler personoplysninger. 

 

Når vores tredjepartstjenesteudbydere (i forbindelse med levering af tjenester til os) behandler personoplysninger uden for EØS, vil vores skriftlige aftale med dem omfatte passende foranstaltninger (som regel standardkontraktbestemmelser).

 

Europa-Kommissionen har beføjelse til at fastslå, hvorvidt et land uden for EØS tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, hvis oplysninger behandles i det pågældende land. Vi påberåber os Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning i forhold til Canada.

 

6.     På hvilket grundlag bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger på følgende grundlag:

·         For at opfylde en kontrakt, såsom at levere de produkter og tjenester til dig, som du har købt.

·         For fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav eller retssager.

·         For at overholde lovmæssige og forskriftsmæssige forpligtelser.

·         Til legitime forretningsmæssige formål. 

·         Med dit samtykke.

7.     Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer dine personoplysninger:

·         så længe vi er forpligtede til at gøre det i henhold til lovgivningen om medicinske oplysninger og opbevaring af finansielle optegnelser.

·         under forældelsesfristen for søgsmål.

·         i henhold til god praksis.

·         til ResMeds forretningsmæssige formål.

 

8.     Hvad er dine rettigheder med hensyn til personoplysninger?

Den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning og andre gældende databeskyttelseslove foreskriver visse rettigheder for registrerede. 

Du har ret til at anmode om nærmere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og hvordan vi behandler dem. I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, kan du også have ret til at:

·         få dem berigtiget eller slettet,

·         begrænse vores behandling af de pågældende personoplysninger,

·         stoppe uautoriserede overførsler af dine personoplysninger til en tredjepart, og under visse omstændigheder

·         til at få personoplysninger vedrørende dig overført til en anden organisation.

Du kan også have ret til at indgive en klage i forbindelse med ResMeds behandling af dine personoplysninger til en lokal tilsynsmyndighed. 

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling, og du senere vælger at trække det tilbage, respekterer vi dette valg i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser. 

Din indsigelse (eller tilbagetrækning af tidligere givet samtykke) kan betyde, at vi ikke er i stand til at foretage de nødvendige handlinger for at opfylde de ovennævnte formål (se “Hvordan bruger vi dine personoplysninger?”). Du vil muligvis heller ikke kunne gøre brug af de tjenester og produkter, der tilbydes af os.

Bemærk venligst, at selv efter at du har valgt at trække dit samtykke tilbage, kan vi muligvis fortsætte med at behandle dine personoplysninger i det omfang det er påkrævet eller på anden måde tilladt ved lov, især i forbindelse med udøvelse og forsvar af vores juridiske rettigheder eller opfyldelse af vores lovmæssige og forskriftsmæssige forpligtelser.  

Vi skal sikre, at dine personoplysninger er rigtige og ajourførte. Derfor bedes du informere os om eventuelle ændringer til dine personoplysninger ved at kontakte os på privacy@resmed.eu.

Dine rettigheder er ikke absolutte, og vi vurderer dem efter din anmodning.

 

Hvis du har en konto hos os, kan du muligvis selvbetjene nogle af disse dataanmodninger, såsom opdatering eller berigtigelse af dine personoplysninger, når du besøger din brugerprofil på vores websted. Ellers kan du sende os din anmodning ved at sende os en e-mail på privacy@resmed.eu.

9.     Personoplysninger fra børn 

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn. Vores websted og tjenester er ikke beregnet til eller rettet mod børn. Hvis du er under 13 år eller på anden måde anses for at være mindreårig i henhold til lovgivningen i dit bopælsland, bedes du afstå fra at bruge eller tage adgang til vores websted eller tjenester til enhver tid eller på enhver måde.

Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at vedkommendes barn har tilvejebragt personoplysninger for os uden passende samtykke, bedes du kontakte os ved at sende en mail til

·         privacy@resmed.eu  (i Europa) eller

·         privacy@resmed.com  (andetsteds)

Hvis vi bekræfter, at en bruger er mindreårig og har tilvejebragt personoplysninger for os, vil vi slette sådanne personoplysninger fra vores databaser.

Kurser

Butik

Kontakt