Sygdomsforebyggende produkter

Avanceret teknologi og en befolkning som er mere og mere vant til at bevæge sig rundt på digitale platforme, muliggør telemedicinske løsninger i hjemmet i højere grad end tidligere. Vejen fra patient til sundhedssystemet bliver kortere med de rigtige telemedicinske løsninger. Selvmåling i hjemmet støtter patienten i egen behandling, og gør det nemmere for lægen at følge med og sætte ind uden fysiske kontrolbesøg. 

Digitale løsninger til KOL, diabetes og hjerte-kar-sygdomme

Egenomsorg kan være første skridt på vejen til et bedre og sundere liv. Her giver selvmåling en indsigt i kroppens reaktioner, som kan hjælpe mange borgere til at tage ansvar for deres egen sundhed. Fx er ordentlig søvn og aktivitet vigtige parametre for en sund alderdom og kan medvirke til at forebygge sygdomsforløb.

Vores telemedicinske produkter favner de store kronikergrupper såsom KOL, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Produkterne er udviklet med brugeren i fokus og er nemme at betjene. De har alle 2 eller 3 års garanti, ligger i et prisvenligt leje, og kan indgå i løsninger hver for sig eller sammen.

Fremtidens sundhedsbehandling er digital

Samfundet står overfor store udfordringer i mødet med de store kronikergrupper samt en hastigt voksende ældre befolkning, hvis vi fortsat ønsker at sikre hver enkelt borger ordentlig behandling.

I ResMed Maribo har vi mange års erfaring med levering af produkter og løsninger til forebyggelse, behandling og diagnosticering af livsstilssygdomme. Vores digitale produkter kan med fordel integreres i telemedicinske platforme, som kan være med til at øge kvaliteten af behandlings- og forebyggelsestilbud til blandt andet ældre og kronisk syge borgere.

Rapport om telemedicin fra PwC

PwC har udarbejdet en rapport om telemedicin. Ønsker de at læse den, kontakt os da på info(a)resmedmaribo.dk.

Kontakt os

Kurser

Butik

Kontakt